Ying-Kit Woo

Ying-Kit Woo

Ying-Kit Woo is an actor, known for Bak bin sing gwan (1995) and Huang feng wei hou zhen (1993).